Gerbs

Aktualumi

Arkivs

Volūda

Literatura

Viesture

Muoksla

Etnokultura

Dūmu meiti

Breivī servisi

Gostu gruomota

Saitys

. (.)


latgola.lv

Catūrtdiņ, 2003 gods seņtebra (rudiņa) mieneša 11 d.

LTI XI zyniskuo koņfereņceja

    2003 gods seņtebra (rudiņa) mieneša 26-27 d., Leivuonā Latgolys Tiemiešonys instituts, Leivuona nūvoda pošvolds i Preiļu rajona pošvolds reikoj XI zyniskū koņfereņceju Latgolys puorītme, niulīne, atītme, kas byus paškierta Jersikys 800-gadeibai.


Koņfereņcejis dorbaparāds

Seņtebra 26 d.
8.00 - Sv. Mišs Romys katuoļu bazneicā, Bazneicys ūļneicā.
10.00 - Dalinīku registraceja Reigys ūļneicā 101, Leivuona gimnazejā.
11.00 - LPI volda viersinīka prof. J. Pokuļa runa. Tradicionaluo LPI svečnīka aizdegšona. Leivuona nūvoda pošvolda viersinīka A. Vaivoda runa. Gostu runys. Folklora ansambļa izastatīņs.
12.00 - Plenarsaīsme.
14.00 - Pušdīnis.
15.00 - Dorbs grupuos.
17.00 - Ekskurseja iz Jersikys piliskolnu.
19.00 - Koņcerts. Atpyuteibys vokors.

Seņtebra 27 d.
8.45 - Reitiškys
9.15 - Dorbs grupuos
12.00 - LPI bīdrusaīsme. Koņfereņcejis aizdareibu plenarsaīsme, rekomendaceju pījimšona.
14.30 - Ekskurseja iz Leivuona stykla pabriku.


Koņfereņcejis programma
(temu pasaukšonys pīraksteitys taidā volūdā, kaidā autors dasasacejs)

Plenarsaīsme
Paviestejumu laiks 15-20 myn.
Antoneja Vilcāne Dr. hist. /Reiga/ Jersikas pilskalna arheoloģisko pētījumu rezultāti
Ilga Apeine Dr.h.hist., prof. /Reiga/ Iedzīvotāju etniskais sastāvs Daugavas baseina senvalstis Latvijas historiogrāfijā
Augusts Milts Dr.h.filos., prof. /Reiga/ Dzīvesstāstu loma Līvānu novada vēstures izpētē

Dorbs grupuos

1. Dobys zineibu dorba grupa, vad. mag. biol. Pīters Evarts-Bunders
Egita Zvīdre /Daugpiļs/ Mieluraļģu "Charophvta" pētījumu vēsture Latgalē
Pīters Evarts-Bunders /Daugpiļs/ Īpaši aizsargājamo aleju inventarizācija Preiļu rajonā
Andrejs Svylāns /Salaspiļs/ Invazyvos kūku un kryumu sugys Latgolā
Maija Ostrovska /Daugpiļs/ Kļavas "Acer" Daugavpils rajonā
Jurs Soms /Daugpiļs/ Reljefa veidojošo procesu nozīme cilvēku sabiedrības telpiskās organizācijas un apdzīvojuma struktūras izvietojumā DA Latvijā
Ivars Matisovs /Rēzne/ Zīdaiņu mirstība un to ietekmējošie faktori Latgalē
Oksana Sokolova /Daugpiļs/ Daugavpils dzelzceļa floras adventīvie elementi
Dāvis Gruberts /Daugpiļs/ Vides apstākļi un senās apmetnes Dvietes senlejā

2. Vuiceibys i pedagogejis dorba grupa, vad. Dr. h. ped., prof. Juoņs Pokuļs
Augusts Kurčins /Jelgova/ Bērnu kristīgā audzināšana un skološana 19.gs. Latgalē – Stirnienas 3-gadīgajā pagasta tautskolā
Zaiga Matule /Reiga/ Studentu kritēriji mācībspēku darba vērtēšanā
Juoņs Pokuļs, Helga Pokule, Biruta Barkovska /Daugpiļs/ Mājturības skolotajā loma mazpulku darba veicināšanā skolā
Nellija Ķivkucāne /Rēzne/ Darbmācības skolotāju sagatavošanas problēmas
Sandra Maskalāne /Leivuons/ Līvānu pamatskola /vidusskola/ 1921.-1960.: vēstures avoti
Velta Ļubkina /Rēzne/ Rēzeknes Augstskolas pedagoģijas fakultātes devums Latgales reģiona skolotāju izglītošanā

3. Kulturys viesturis dorba grupa, vad. Dr. habil. filos., prof. Pīters Zeile
Pīters Zeile /Reiga/ Kas mēs asam? Cik myusu ir?
Silveja Poča /Jelgova/ Apgaismības idejas pirmajos latgaliešu laikrakstos 20. gs. sākumā
Ignats Trepšs /Jelgova/ Norberta Trepša sabiedriskās un gara dimensijas /1913.-1927./
Aloizs Strods /Jelgova/ Latgaliešu etnoģenēze un atsvešināšanās fenomens
Ināra Batarāga /Preiļi/ Materiāli par Jersikas senvalsti un novadu Preiļu rajona galvenajā bibliotēkā
Valentina Līpa /Daugpiļs/ Jānis Induss Daugavpilī un Upsalā
Tekla Bekeša /Preiļi/ Preiļu muzeja veikums novada vēstures un kultūrvēstures apzināšanā un ekspozīcijas veidošanā
Andris Viejāns (Donats Kalnačs) /Reiga/ Jersika latviešu literatūrā
Jezups Šteimaņs /Daugpiļs/ Latgales ebreju ārsti 1920.-1953.
Juoņs Eļksnis /Rēzne/ Latgales Kultūras centra izdevniecības devums 2003.gadā

4. Latgaļu volūdys i literaturys dorba grupa, vad. Dr. filol., doc. Ilga Šuplinska
Ilona Salceviča /Reiga/ Jersikas karaļvalsts latgalīšu rakstnīceibā
Inguna Teilāne /Daugpiļs/ Verba formu paralēlvarianti Nīcgales izloksnē
Leonards Leikums /Jelgova/ Fabulu loģika latgaliešu literatūrā
Irita Saukāne /Daugpiļs/ Verba īpatnības Latgalē pierakstītajās tautasdziesmās
Veronika Ruža /Daugpiļs/ V. Seiles "Latwišu voludas sintakse" – viena no pirmajām 20. gs. sākuma zinātniskajam sintaksēm
Žaņs Badins /Daugpiļs/ Latgale Ivana Lukaša daiļradē
Valeņtins Lukaševičs /Daugpiļs/ Domas par latgaliešu literatūru 20.gs. 20.- 40. gados
Andris Kazjukevičs /Daugpiļs/ Latgale Kazimira Bujņicka dienasgrāmatā
Leopolds Kemps /Reiga/ Franča Kempa apceres par seno Jersiku
Armands Kūceņš /Viļne/ Gaistūšs ideņtitets diasporā i koņtinentā: latgaļu volūda Sibirī i Latgolā

5. Politologejis i sociologejis dorba grupa, vad. LPI volda bīdrys Vaļds Lauskis
Andris Kazinovskis, Stanislavs Keišs /Bolvi/ Reģionu veidošanas aktualitātes
Aivars Meikšāns /Ludza/ Zilupes novada izveidošanas ekonomiskais pamatojums
Ēvalds Viškers /Rēzne/ Sociālās infrastruktūras attīstība Latgalē (1992-2002)
Ērika Žubule /Rēzne/ Pašvaldību darbības finansiālais nodrošinājums Latgales reģionā

6. Religejis dorba grupa, vad. Tiļžys pravests Aļberts Budže
Leonids Keirāns /Daugpiļs/ Prelāta Dr. Kazimira Ruča disertācijas zinātnisko aktualitāšu analīze
Aina Raksteņa /Bolvi/ Krīzes situācijas kristīga cilvēka dzīvē
Aļberts Budže /Tiļža/ Ādolfs Tarbunass – skolu kapelāns, rakstnieks un "Sauleites" redaktors
Muorteņš Klušs /Daugpiļs/ Katoļu un pareizticīgo saskarsme Jersikas valstī
Viktors Naglis /Dagda/ Augstāko garīdznieku izmantotā heraldika Latvijā
Tāvs Teodors /Leivuons/ Līvānu vecticībnieku draudze
Andris Valaiņs /Ludza/ Ludzas baznīcas degšana 1938.gadā

7. Ekonomikys dorba grupa
Komercejis raisteibys faktori (apleice), perspektivys i role Latgolys ekonomikā, vad. komercejis mag. Viļhelma Nikicina
Ilona Kunicka /Daugpiļs/ Svarīgāko makroekonomisko radītāju analīze reģionālā aspektā 2000 -2002.g
Jezups Sprūžs /Jelgova/ Zivju resursi Latgalē, to izmantošanas iespējas
Inta Ostrovska /Daugpiļs/ Izglītības kvalitāte un darba tirgus Latgalē
Vilhelma Ņikicina /Rēzne/ Uzņēmējdarbības reģionālā vide un stratēģiskā izvēle Latgalē
Dagneja Jonāne /Rēzne/ Uzņēmējdarbības attīstība (Rēzeknes uzņēmēju aptaujas rezultāti)
Anita Puzule /Rēzne/ Nodokļu sistēmas ietekme uz uzņēmējdarbību Latgalē
Juoņs Veips /Rēzne/ Patērētāju uzvedības izpēte kā uzņēmējdarbības attīstības faktors
Maija Skryuze, Ilga Ūzuļnīka /Rēzne/ Kvalitātes ieviešanas problēmas Latgales poligrāfijas uzņēmumos
Maija Bucineica /Rēzne/ Uzņēmējdarbības kreditēšanas iespējas Latgales reģionā
Jurs Petkevičs /Rēzne/ Hipotekārais kredīts kā nekustāmo īpašumu tirgus faktors
Gunta Ūzuleņa /Rēzne/ Latgales /Latvijas/ augstskolu finansēšanas problēmas

Latgolys regiona raisteibys perspektivys, vad. Dr. inž., prof. Irena SIlineviča
Eduards Matisāns /Ulbroka/ Latgales lauku attīstības stratēģija
Vija Strodeņa, Helena Amantova, Oskars Skredeļs /Rēzne/ Eiropas Savienības strukturālo fondu izmantošanas iespējas Latgalē
Vita Gasparenoka /Rēzne/ Eiropas reģionālās politikas ietekme uz Latvijas reģionu attīstību
Irena Silineviča /Rēzne/ Tūrisma produkta izveides iespējas Latgalē
Iluta Arbidāne /Rēzne/ Apgrozāmo un ilgtermiņa ieguldījumu proporcija pa uzņēmējdarbības nozarēm
Inese Kaļveite /Ludza/ Nodarbinātības politika kā viena no reģionālās attīstības politikas sastāvdaļām
Rita Līpeņa /Rēzne/, Helena Dmitrijeva /Bolvi/ Meža nozare un mežu atjaunošanas problēmas
Ainars Cauna, Ineta Grišāne /Rēzne/ Lauksaimnieciskas ražošanas attīstība Latgalē
Svetlana Kuprijanova /Rēzne/ Tirdzniecības reģionālās problēmas un attīstības perspektīvas
Ļudmila Šļubere /Rēzne/ Latvijas ārējās tirdzniecības novērtējums reģionālā aspekta
Zinaida Davidzenka /Kruoslova/ Pieprasījuma analīze Latgalē un apdrošināšanas sistēmas pilnveidošana
Armins Laurs /Jelgova/ Piena ražošana Latgalē: stāvoklis, problēmas, perspektīvas
Simeons Ivanovs /Jelgova/ Linu novākšanas ekonomikas analīze Latgalē

8. Viesturis dorba grupa, vad. Dr. viest., asoc.prof. Henrihs Soms
Guņtis Gerhards /Reiga/ Senie latgaļi antropoloģiskā skatījumā
Gunita Zareņa /Reiga/ Ieskats latgaļu vēlā dzelzs laikmeta paleodemogrāfijā
Inara Kuniga /Reiga/ Aglonas Kristapiņu kapulauka arheoloģiska izpēte
Aleksandrs Ivanovs /Daugpiļs/ Ziņas par Daugavas baseina teritoriju Krievzemes 13.-15. gs. avotos
Jurs Urtāns /Reiga/ Pilskalni starp Jersiku un Asoti
Gints Skutāns /Reiga/ Jersikas kņazistes etnopolitiskais skatījums /1180.-1250./
Vitolds Muižinīks /Reiga/ 17.gs. apbedījumi Jersikas Rūžu kapos
Valentins Edmunds Klešniks /Reiga/ Dokumentālas liecības par muižām Jersikas novadā 19.-20.gs
Eriks Jākubsons /Reiga/ “Tuteišiju" fenomens Dienvidlatgalē 19.-20.gs.
Vaļters Š'erbinskis /Reiga/ Latgale un represijas pēc 1934.gada 15.maija
Dmitrijs Oļehnovičs /Daugpiļs/ Latgale nacistiskas propagandas skatījumā /"Latgolas Balss" 1943.-1944.g./
Andis Ostrovskis /Bolvi/ Vectilžas pagasta iedzīvotāju vēsturiskā izpēte
Agris Tomaševičs /Bolvi/ Tilžas pagasta iedzīvotāju vēsturiskā izpēte
Leonards Erts /Aizkraukle/ Brāļi Saiminīki – Gaļānu nacionālie partizāni
Henrihs Soms /Daugpiļs/ Reģionālas vēstures pētniecība: ieskats Lejassaksijas /Vācija/ pētnieku jaunākajos pētījumos


    Konfereņceju finansiskai atspaidoj: Latvejis Kulturys ministreja, Daugpiļs latgaļu bīdreiba, Latvejis Unibanka Daugpiļs filials.

Naktsvītys školu gastneicuos - Ls 1,50 i Ls 1,80
Gastneica "Gamma", Staņcejis ūļneicā 5a - Ls 9,-

Kontaktu persona Leivuonā: Inese Magdalenoka, tel. 6541741.


Īsyutejs:
Armands Kūceņš

© 2000-2023, Aņss Ataols Bierzeņš        Myusu E-posta adress: latgola@latgola.lv

Ituos puslopys pādejuo papruoveišona: 2003 gods seņtebra (rudiņa) mieneša 12 d.