Gerbs

Aktualumi

Volūda

Literatura

Viesture

Muoksla

Etnokultura

Dūmu meiti

Vasals
Bazneica
Školāni
Studenti
Breivī servisi

Gostu gruomota

Saitys

. (.)


latgola.lv

Apsavērt neits | Nūsyuteit atsaceišonu | Saroksts | Pyrmuokejuo viests | Cyta viests

vasals

konspekta myusu laiku viesture

Syuteituojs: Zane Elksnite <ze_N@N_lanet.lv> (ieva05.lanet.lv)
Data: Pīktdiņ, 2001 gods janvara (jaunagods) mieneša 19 dīnys 11 stuņdēs 59 mynotūs

Atsaceišona iz: Re: Party (Raimonds.Kolnejs@energo.lv)


Vasali! Puorskaitu't vysu symtu viestul'u, aptyku, ka vi'ta' skaidruojums par
tu', kas ite vysa' nu'teik. Par
ku' vi'ni du'moj par catu'rtuo atmu'du a cyti nazyna par ku' i't runa. Par tu'
i ituo konspektuo myusu
laiku viestureite, kas raksteita nu vi'na cylva'ka redzi'n'a i tur vi'tys
papil'dejumim.

Taitod par tres'uo latgal'u atmu'du izaver, ka juosauc Latvijas val'sts par
jaunu taps'onu pavysam nadaudz
godus atpakal'. Ityma' atmu'da' latgal'u inteligence sasaru'sa. L'auds,
izsolkus'i informacejis, gyva pi
gruomotu, kas bejus'is arkivu's nu'globuotis ci trymdys latgal'u izdu'tis,
ta'vaine' zam rez'ima nadabuonamis.
Tai daudzi izavuiceja par Pi'terpi'l'i, par Kempu, Trasunu, Brez'go, Luoci i
cytim. Tok navar jau tik mudri
nu naorganiza'tim materialim vysu pi'savuiceit i tai latgal'u na tik seniejuo
viesture ve'l' gaida jaunus
zinini'kus, kas raudzeitu nu'laupeit tu' ci'tu' u'lu. Dorbs jau aizsuokts.
Devin'desmitaju's godu's
pasaruodeja papil'deituo, uzlabuotuo Stroda ortograpeja, ku' niu sauc par
Leikumys-Breidaka ortograpeju.
Latgolys Pe'tni'ceibys instituts tyka puorcalts iz Latgolu (Daugpil's
Pedagogisku' universitetu) i niu
drupeiti i'stidzs gaida jaunu's, vokoru gudreibu pi'savuicejus'u's zinini'ku.
Osvalds Kraval's (vi'ns nu
pi'zeituokajim Latvejis literatu'rkritikim), turpinuodams trymda' izdu'tu'
z'urnala "Dzeive" tradiceju,
suoce niu jau Latgola' izdu't "Jaunuo Dzeivi", kas de'l tuo, ka latgal'is'i
tolku tykumus kod nakod pi'mierst,
tai di'mz'a'l tuol'uok par trejim numerim natyka.

Kai tys saistets ar myusim? Nu itei i'pri's'k mina'tuo atmu'da nu'ploka i kaidu
laiku val'deja klusuoki
laiki, jauni' raudzeja tikt par latvi's'im i s'koluos, kur sovetu i'spaids
ve'l' da s'ai d'inai nava' mirs,
pi'je'ma, ka runoj napareizi i niu vuice'si's runuot "pareizi" - t.i. latviski.

Nu tai, car folkloru, car gruomotom, car i'pri's'kejuos atmu'dys darbini'ku
i'pazeis'onu i cytim
olu'tim pasaruodeja, kotrs sova' vi'ten'a', l'auds, kuri ar itaidu pasaul'a
para'du nabeja mi'ra'.
Pa munam pos'i radzamuoki' nu tim beja div: Seikstu Oskars i Ku'cen'u Armands.
Oba div pul'ceja jauni's'us raudzeidami atmu'dynuot latgalisku'. Seiksts pa
izgleiteibai
litetatu'rzinini'ks (i pots roksta) i napasen' izguojus'uo latgal'u jaunu'
ailini'ku antalogeja "Pagrauda" ira
juo lu'lu'jums. Ku'cen's' (pa izgleiteiba lingvists) pa ekpedicejom
braukala'dams i baben'u vuordus i saci'n'us
aizraksteidams izguodova, ka vajaga itu's vuordus likt pi dorba i 1999 goda'
pasaruodeja pyrmais starpaugsts'kolu
studentu laikroksts GRAIDI. Tys izguoja latgaliski ar tai nu'pula'tu,
padarynuotu i literaru volu'du, ka
puorle'ca puori laikroksta leidzi'n'am i izraiseja diskusejis.Kas tuol'uok?
GRAIDI nanu'sature'ja, paneika.
Studenti nabeja gotovi tai lelai atdevei, a vaci' beja par ci's'i konservati'vi
pi'jimt. Daudzi nu muysim
ityma' ve'stu aili' pa drupanai pi'sadalejus'i GRAIDu's.

Nu tai. Avize par daudz, a latgaliskumu tik pi ols pu'da ari nasagrib redze't.
Pos'i tai daudz nu dorba pi
GRAIDIM pi'savuiceju'si, juol'i'k li'ta'. Vi'na dale guoja informacejis
vierzi'ni' i izguodova GRAIDIm juoteik
par divvalu'deigu ilustratu, modarnu z'urnalu ar augsta leidzi'na rokstim i
golvenais juosaplota interneta',
kam l'auds vokoru's par latgai's'im dazynoj.Dreiz'i juobyun www.graidi.lv
U'tra dale izalaseja izgleiteibys vierzeibu i nuorganizieja latgal'u volu'dys
s'koluotoju nu'metni ci
vosoruos'onu, i itu' godu byus ve'l' cytys vosoruo'sonys, kursi i aktivitati
izgleiteibys veicynuos'onai.

Par laiku otkon vaci' Graidi's'i, niu jau ar jaunim du'mu bi'drim saguoja
ku'pa', saprotu'si, ka
vajaga organizacejis. Nu ituos idejis izguoja div: Latgolys studentu centrys
(LgSC, voda Myurini'ku Ilz'a), kas tics
atjaunynuots nu tuodys pos'ys pasauks'onys centra 90 godu suokuos i
jaundybynuotais (skat.vakardi'nis nu'vodu
zinis DIENA', kam itei viests par atsaceis'onys olu'tu) Latgolys instituts
(LGI, vierseiba: Ku'cen'u Zane,
Bierna'nu Harejs, Mez'atu'cu Ilga, Loginu Artis i Ku'cen'u Armands). Ite div
organizacejis sasadarboj, tok tur
div vysa' izs'kireigus vierzi'n'us i mierk'us.

LgSC pulcej latgaliski runajus'u's studentus, kam ji' labi justu's nu Latglys
izbraukus'i (ka
pareizi sapru'tu - lyudzu papil'dejit, ka varit!)

LGI pulcej latgaliski runuojus'us profesionalus (varbyut i ve'l' studeju's'i :)
- tys ira, l'auds ar pi'redzi i gribie'sonu
izvirzeit Latgolu i latgaliskumu kai myusdi'neigu, sovpateigu i cytaiz'uok
breineigu vi'ten'u i pasaul'redzi'ni
jaunaja' reginalaja' Europa'. Golvanais viezi'n's: infromacejis apzynuos'ona,
sagatavies'ona i platei'sona pyrmamkuortom
Latgola' i tod vysur Europa' i tuo'luok. Tyvuoka informaceja par bi'drim pi
Berna'nu Hareja (bernix_N@N_inbox.lv)
a par LGI informaceja www.lgi.from.lv

Kai raduos Ans'a puslopa, atstuos'u Ans'am pos'am izraksteit. Zinu tik tu', ka
tei na oficialuo LGI
puslpoa, a Ans'a pos'a tehniksais dorbs (Ku'cen'u Armands darejs par volu'dis
konsultantu).
Iz lopu nu'teikti viertej nu'i't i apsave'rt pyrmuos Latvi'su-Latgal'u
vuordineicys suokumpu'smus.

Vysu lobu, Zane K.

Viests itamā neitī

 

Nūsyuteit atsaceišonu

Vuords, pavuorde:
E-posts adress:
Tema:
Viests:

 

Apsavērt neits | Nūsyuteit atsaceišonu | Saroksts | Pyrmuokejuo viests | Cyta viests
Dūmu meits/viestu eile vasals dora iz WebBBS 2.25 i Majordomo 1.94.4.
Kūpāsalaids, piļneiguojs i latgaliskuojs © 2000 Aņss Ataols Bierzeņš        Myusu E-posta adress: latgola@latgola.lv