Gerbs

Aktualumi

Volūda

Literatura

Viesture

Muoksla

Etnokultura

Dūmu meiti

Vasals
Bazneica
Školāni
Studenti
Breivī servisi

Gostu gruomota

Saitys

. (.)


latgola.lv

Apsavērt neits | Nūsyuteit atsaceišonu | Saroksts | Pyrmuokejuo viests | Cyta viests

vasals

Dagdys konfereņcis programa

Syuteituojs: saprge <saprge_N@N_navigator.lv> (62.85.62.117)
Data: Pīktdiņ, 2004 gods oktebra (leita) mieneša 1 dīnys 18 stuņdēs 24 mynotūs

Atsaceišona iz: atrodu:0) (ilona)

Vasaly, vasalys!

Pyrms kaidys šaļtenis nu organizatoru iz e-postu sajiemu konfereņcis programu. Navaru napasadalēt ar Jiusim sovā sajiusmā i sarkasmā, ka par gūdu latgalīšu drukys atceļšonys symtgadei teik sareikuots eistyn pamateigs i satureigs pasuocīņs, kur latgalīšu druka ir puors entuziastu referatu nūsaukumūs. Iz vīnys rūkys pierstim saskaitamu: Andreja Svylāna, Leigys Rundānis, Jura Viļuma, Valentina Lukaševiča i... atlaidit, ka kaida napamanieju.

Nu kū, drukys aizlīgums atcalts, lai gūds tim, kas tū padarēja jau pyrms 100 godu, a kas paleidzēs pi latgalīšu iņteligencis aizlauztuo i salīktuo mugurkaula vainem? Varbyut ite vajadzēja atsevišku dorba grupu? Grupu, kas struoduotu pi mugurkaula taisnuošonys, nūstyprynuošonys, pi paralizis uorsteišonys, rehabilitacejis - kai jau ar kotru invalidu piec traumys struodoj uorsti i dorba spieju atjaunuotuoji.

Tik kur myusim tūs uorstus jimt.

LATGALES PĒTNIECĪBAS INSTITŪTS
DAGDAS PILSĒTAS DOME

LPI XII ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

LATGALES PAGĀTNE, TAGADNE, NĀKOTNE

veltīta Latgales drukas aizlieguma
atcelšanas simtgadei

PROGRAMMA-IELŪGUMS

2004. gada 8.- 9. oktobris
DAGDA

Uzaicinām Jūs piedalīties LPI XII zinātniskajā konferencē

D A R B A G A I T A

8. oktobris
9.00 Dievkalpojums Dagdas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.
9.30 Dalībnieku reģistrācija Dagdas Arodvidusskolā, Vienības ielā
10.00 LPI vadītāja prof. J.Pokuļa uzruna.
Dagdas pilsētas domes priekšsēdētājas J.Tukišas uzruna.
Viesu uzrunas, Folkloras ansambļa priekšnesums.
11.00 P l e n ā r s ē d e
12.00 Darbs grupās
13.00 P u s d i e n a s
14.00 Darbs grupās
15.00 Ekskursija uz Latgales lauku sētu Andrupenē
17.00 Diskusija “Drukas aizlieguma atcelšanas simtgade: rusifikācija un integrācijas mūsdienu problēmas Latgalē.” Vada Dr. vēst., asoc.prof. H.Soms /Daugavpils/ un prof. I.Apine /Rīga/.
19.00 Koncerts. Atpūtas vakars.

9. oktobris
8.45 Brokastis
9.15 Darbs grupās
12.0 LPI biedru kopsapulce. Konferences noslēguma plenārsēde, rekomendāciju pieņemšana.
14.00 P u s d i e n a s

P R O G R A M M A

8. oktobris
PLENĀRSĒDE
Ziņojumu laiks – 15-20 min.

1. Jānis Anspaks. Dr.h.ped., prof. /Rīga/ Drukas aizlieguma atcelšana un tā ietekme uz tautas garīgo atmodu Latgalē.
2. Inese Plesņa Dagdas novada šodiena un attīstības vīzijas.

D A R B S G R U P Ā S
8. - 9. oktobris

1. DABASZINĪBU DARBA GRUPA
Vad. maģ. biol. PĒTERIS EVARTS-BUNDERS

1. Andrejs Svylāns / Salaspils/ Latgaliskī augu nūsaukumi Nikodema Rancāna dorbūs.
2. Pēteris Evarts-Bunders /Daugavpils/ Jaunas reto un aizsargājamo augu atradnes Krāslavas rajona ezeros.
3. Edvīns Roziņš / Ventspils/ Latgales apstādījumiem piemērotās pīlādžu sugas un šķirnes.
4. Maija Ostrovska /Daugavpils/ Latgales klimatiskajiem apstākļiem piemērotākās apstādījumos izmantojamās kļavu ģints sugas.
5. Grigorijs Suhovilo /Daugavpils/ Invazīvās koku un krūmu sugas Daugavpils pilsētas teritorijā.
6. Ivars Matisovs /Daugavpils/ Pilsētvides ainavas komplekss novērtējums Latgalē.
7. Santa Rutkovska/ Daugavpils/ Latvijas un Daugavpils tūrisma tēli Austrumlatvijas iedzīvotāju vērtējumā.
8. Juris Soms /Daugavpils/ Akmeņi- dabas un kultūrvēstures pieminekļi Mākoņkalna pagastā.
9. Arturs Škute, Lauris Kodors /Daugavpils/ Rāznas ezera hidroekoloģiskais raksturojums.

2. IZGLĪTĪBAS UN PEDAGOĢIJAS DARBA GRUPA
vad. Dr.h.ped., prof. JĀNIS POKULIS

1. Jānis Pokulis /Daugavpils/ Mihaela Rota (1721-1785) ieguldījums Dagdas iedzīvotāju izglītošanā.
2. Leonīds Keirāns /Daugavpils/ Dr.h.ped., prof. Jāņa Anspaka devums Latvijas pedagoģijas zinātnē.
1. Jānis Briļs /Andrupene/ Tautas tradīciju saglabāšanas un popularizēšanas loma jaunatnes izglītošanā un audzināšanā Latgalē.
2. Roberts Aižpurs /Jēkabpils/ Izglītības sistēmas kadru jautājuma problēmas.
4. Velta Ļubkina /Rēzekne/ Latgales Pētmiecības institūta iespējas darboties starptautiskos projektos.
5. Jānis Pokulis, Helga Pokule /Daugavpils/ Mājturības skolotāju sagatavošanas aktualitātes Latgalē.
6. Nelija Kivkucāne /Rēzekne/ Pašrealizācijas nozīme mājturības skolotāju sagatavošanā.
7. Maija Kulakova /Līvāni/ Skolēnu attieksmes maiņa pret mājturības mācību priekšmetu.
8. Janīna Osnovina /Daugavpils/ Rasēšanas mācīšanas problēmas skolā un augstskolā.
9. Dagnija Jonāne, Daina Znotiņa /Rēzekne/ Rēzeknes Augstskolas loma speciālistu sagatavošanā ar augstāko ekonomisko izglītību.
10. Ludmila Timoščenko / Daugavpils/ Mūsdienu mācību-audzināšanas procesa problēmas skolā.
11. Biruta Barkovska / Daugavpils/ Projekta metodes īstenošanas iespējas bioloģijā pamatskolā.

3. KULTŪRAS VĒSTURES DARBA GRUPA
vad. Maģ. filol. INGRĪDA KUPŠĀNE

1. Aloizs Strods /Jelgava/ N.Maneseina revīzija un rusifikācijas pastiprināšanās Latvijā.
2. Valentins Lukaševičs /Daugavpils/ Puormaiņas Latgolā 1934. godā piec K.Ulmaņa apvārsuma.
3. Josifs Šteimans /Daugavpils/ Latgales ebreju komponisti un teātra mākslinieki.
4. Ināra Klekere /Rīga/ Latgales kultūrvēstures atainojums Stepona Seiļa “Myužeigays kalenders”.
5. Jānis Elksnis /Rēzekne/ Latgales Kultūras Centra izdevniecības devums 2004. gadā
6. Pēteris Keišs /Rēzekne/ Francim Trasunam 140.dzimšanas diena.
7. Valentīna Liepa /Daugavpils/ Gleznotājam Kārlim Mudulim- 100.
8. Juris Gasuls /Kārsava/ Latgales lauku apbūves kultūrvēsturiskā vērtība un teritorijas plānošana.

4. LATGALIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS DARBA GRUPA
Vad. Dr.filol., doc. ILGA ŠUPLINSKA

1. Līga Bernāne / Rēzekne/ Pirmie latgaliešu izdevumi: pareizrakstības jautājumi.
2. Andris Kazjukevičs / Daugavpils/ Inflantija K.Buiņicka romānā “Priestera Jordāna atmiņas”.
3. Angelika Juško - Štekele /Rēzekne/ Maģijas veidi latgaliešu folklorā.
4. Ilga Šuplinska / Rēzekne/ Adresāts jaunākajā latgaliešu dzejā.
5. Veronika Ruža / Daugavpils/ Teikuma locekļu mācība V.Seiles “Latvišu voludas sintaksē.”
6. Anna Briška /Rēzekne/ Literārās inspirācijas faktori P.Zalānes dzejā.
7. Ilona Salceviča /Rīga/ Jura Soikāna dzeja.
8. Irita Saukāne /Daugavpils/ Verba īpatnības Latgalē pierakstītajās tautasdziesmās.
8. Irita Saukāne /Daugavpils/ Verba īpatnības Latgalē pierakstītajās tautasdziesmās.
9. Inga Dūre /Rēzekne/ Dialektismi A.Kūkoja dzejā.
10. Valija Peipiņa /Rēzekne/ M.Skujas dzejas poetika
11. Žans Badins /Daugavpils/ Latgales epizode V.Nabokova romānā “Varoņdarbs”.
12. Juris Viļums / Ezernieki/ Jauna laikroksta izveides īspējys latgolīšu volūdā.
13. Alīna Romanovska /Daugavpils/ Latgales tēls 20.gs. sākuma latviešu un latgaliešu literatūrā.
14. Jānis Elksnis / Rēzekne/ Latgaliešu literatūras vēstures izdošanas nepieciešamība.
15. Līga Rundāne /Kārsava/ Latgalīšu volūda školā.

5. POLITOLOĢIJAS UN SOCIOLOĢIJAS DARBA GRUPA
vad. Daugavpils Latgaliešu biedrības vadītājs VALDIS LAUSKIS

1. Zaiga Matule /Rīga/ Notikumu norises laika pētīšanas problēmas aptaujās.
2. Ignats Trepšs /Jelgava/ Subjekta interpretācija globalizācijas procesā.
3. Baiba Felce /Daugavpils/ Sarunu fenomens.
4. Leonards Leikums /Jelgava/ Integrācija un dezintegrācija kā patības raksturojums.
5. Ainārs Felcis /Daugavpils/ Atsvešināšanās paradigmas.
6. Andris Kazinovskis, Staņislavs Keišs / Balvi/ Reģionālā politika Eiropas Savienības kontekstā.
7. Skaidrite Žukova / Rēzekne/ Demogrāfiskās situācijas raksturojums Latvijā un Preiļu rajonā.

6. RELIĢIJAS DARBA GRUPA
vad. Tilžas prāvests ALBERTS BUDŽE

1. Augusts Kurčins /Jelgava/ Pirmās palīdzības sniegšana ekstrēmās situācijās cietušajiem bēniem kristīgajā ģimenē /Senās tradīcijas un padomi/
2. Alberts Budže / /Tilža/ Zvans baznīcas liturģijā.
3. Jāzeps Aglonietis /Kārsava/ Jaunā Kārsavas baznīca –divu gadsimtu celtne nākotnei.
4. Aina Rakstiņa /Balvi/ Ebreju sinagogas Balvu rajonā.
5. Māsa Leonija /Līvāni/ Jauniešu garīgā audzināšana mūsdienās.
6. Mārtiņš Klušs /Daugavpils/ Daugavpils Svētā Pētera draudze laikmetu griežos.
7. Māsa Mirjama /Varakļāni / Pusaudžu seksuālā audzināšana baznīcas skatījumā.
8. Hanness Korjuss /Igaunija/ Komunikācijas teoloģijas attīstība Pentateuhā.
9. V. Eizenberga /Dundaga/ Prelāts Dr. Kazimirs Ručs –garīdznieks, latgalietis, latvietis trimdā.

7. TAUTSAIMNIECĪBAS DARBA GRUPA
vad. Maģ. uzņēmējdarbībā VILHELMA ŅIKITINA

1. Fortunata Eisaka / Rīga/ Lauksaimniecības sistēmas izvēle un dažāda lieluma saimniecību
pastāvēšanas iespējas.
2. Anita Puzule /Rēzekne/ Latgales uzņēmumu darbības rādītāju novērtējums.
3. Vilhelma Ņikitina /Rēzekne/ Pakalpojumu sektora loma Latgales tautsaimniecībā.
4. Ludmila Šļubere /Rēzekne/ Ārējās tirdzniecības loma Latgales reģiona attīstībā.
5. Eduards Matisāns /Ulbroka/ Saimniekošanas un izglītošanas pārkārtojumu niepieciešamība Latgalē.
6. Valentīna Deksne /Rēzekne/ Netradicionālie tūrisma veidi Latgales reģionā.
7. Rita Liepiņa, Ivars Ikaunieks /Rēzekne, Jēkabpils/ Meža nozares attīstības problēmas un to
risināšanas iespējas Jēkabpils rajonā.
8. Ainārs Cauņa /Rēzekne/ Lauksaimniecība Latvijā un Latgalē pirms iestāšanās Eiropas Savienībā.
9. Rita Liepiņa, Ilze Kaulakāne /Rēzekne/ Atkritumu apsaimniekošanas problēmas Austrumlatgales reģionā.
10. Ēvalds Višķers /Rēzekne/ Reģionālās infrastruktūras attīstības prognozes.
11. Vija Strazdiņa, Ilga Bilinska /Rēzekne/ Investīciju piesaistes problēmas Latgales reģionā.
12. Iluta Arbidāne /Rēzekne/ Apgrozāmie līdzekļi un to loma uzņēmējdarbībā.
13. Maija Krūze /Rēzekne/ Produkcijas kvalitātes sistēmas ieviešanas problēmas Latgales uzņēmumos.
14. Rita Liepiņa, Biruta Zirdziņa /Rēzekne/ Piensaimniecības attīstības iespējas Latvijā.
15. Armīns Laurs /Ulbroka/ Vai piensaimiecība attīstīsies arī Latgalē?
16. Rita Liepiņa, Inga Teivāne /Rēzekne/ Latvijas lauku attīstībai pieejamie finansu resursi un to izmantošana.
17. Ilona Kuņicka /Daugavpils/ Ekonomiskās izaugsmes raksturojums Latgales reģionā pārejas periodā.
18. Semjons Ivanovs /Ulbroka/ Linu novākšanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi Latgalē.
19. Veneranda Stramkale / Viļāni/ Pārtikas graudaugu audzēšanas tehnoloģijas Latgalē.

8. VĒSTURES DARBA GRUPA
vad. Dr.vēst., asoc. prof. HENRIHS SOMS

1. Juris Urtāns /Rīga/ Svariņu Babrauščinas pilskalna gals un ieskats mantas rakšanas tradīcijās
Latgalē.
2. Valentīns Edmunds Klešniks /Rīga/ Dagdas novada vēsture no vissenākajiem laikiem līdz 20.gs. sākumam.
3. Kārlis Počs /Rīga/ Hilzenu dzimtas gaitas Dagdā.
4. Džefrijs Sveins /Anglija/ Vācu okupācijas varas politika Latgalē.
5. Aleksandrs Ivanovs /Daugavpils/ Rīgas rātes iekšējā arhīva nodaļas “Moscowitica – Ruthenica” dokumenti par Latgali (13.-17.gs.)
6. Artūrs Garančs /Varakļāni/ Varakļānu pilsēta – novada vēsturiskais centrs.
7. Rita Samuša /Daugavpils/ Latgales vēsture 20.gs. sākumā Valerijas Seiles skatījumā.
8. Pēteris Kivrāns /Rēzekne/ Latgales vēsture 20.gs. sākumā pētnieka Boļeslava Brežgo skatījumā.
9. Ēriks Jēkabsons /Rīga/ Latvijas un Polijas militārā sadarbība Latgalē 1920. gada pavasarī un vasarā.
10. Valters Ščerbinskis /Rīga/ Represijas Latgalē pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma.
11. Leonards Erts /Aizkraukle/ Emileja Boltais – Salinīks – Gaļānu nacionalūs partizanu atbaļsteitoja.
12. Henrihs Soms /Daugavpils/ Pētījums reģionālistikā: saturs, struktūra un īpatnības.
13. Bernds Ulrihs Hukers /Fehta, Vācija/ Reģionālās vēstures pētniecības organizācija Vācijā.
14. Jānis Platacis /Dagda/ Novadpētniecības loma jaunatnes garīguma audzināšanā un latgaliskuma izpētē.
15. Irēna Saleniece /Daugavpils/ Mutvārdu vēstures avoti reģionālās vēstures pētniecībā.
16. Dmitrijs Oļehnovičs /Daugavpils/ Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra ekspedīcijas dienvidaustrumu Latvijā 2003. – 2004. gadā.
17. Jānis Elksnis /Rēzekne/ Par Latgales vēstures bibliogrāfijas vienotu izdevumu.
18. Vladislavs Malahovskis /Rēzekne/ Sādžu dalīšana viensētās Latgalē 20.gs. 20-to gadu sākumā.

TEMATISKĀ DARBA GRUPA
“Veselības aprūpes attīstība un aktualitātes Latgalē.”
vad. Daugavpils Reģionālās slimnīcas Neiroloģijas nodaļas vadītāja,
Latvijas Neirologu asociācijas valdes locekle ĻUBOVA SPARĀNE

1. Gunārs Grigulis /Daugavpils/ Veselības pakalpojumu pieejamība.
2. Sandra Buzajeva /Daugavpils/ Veselības aprūpes sistēmas aktualitātes Latgales reģionā.
3. Ļubova Sparāne /Daugavpils/ Insults mūsdienu skatījumā.
4. Ģertrūde Rutkovska /Daugavpils/ Mūsdienu medicīnas tehnoloģiju izmantošana.
5. Gaļina Sviridova /Daugavpils/ Medicīniskā rehabilitācija.
6. Arnis Vīksna / Rīga/ Medicīnas sākumi Dagdā.
7. Ilona Boreiko /Dagda/ Dagdas veselības aprūpes aktualitātes.
8. Inese Kokina /Daugavpils/ Mūsdienu priekšstati par mikrobu pasauli.

Konferenci sponsorē: LR Kultūras ministrija, Unibankas Daugavpils nodaļa un Daugavpils autobusu parks

Satiksme: Autobuss Rīga-Dagda pl. 16.25 Dagdā ienāk 22.50 Dalībniekus sagaidīs.

Dagda - Rīga pl. 1.35 naktī

Naktsmītnes kopmītnē divvietīgas /labi apstākļi/ -1 Ls diennaktī .Viesnīca “Avotiņš” –vienvietīgie 5,50 Ls, divvietīgie 4,50 Ls-kopā 8 vietas.

Kontakttālrunis Dagdā: Lilija Mihejeva 56-81-158; mob. 590- 49- 49

Viests itamā neitī

 • Kas nūtiks Dagdā? (apsavārta 1344 reizis)
  ilona (193.178.151.84) -- Trešdiņ, 2004 gods seņtebra (rudiņa) mieneša 29 dīnys 17 stuņdēs 24 mynotūs
  • atrodu:0) (apsavārta 1347 reizis)
   ilona (193.178.151.84) -- Trešdiņ, 2004 gods seņtebra (rudiņa) mieneša 29 dīnys 17 stuņdēs 44 mynotūs
   • Dagdys konfereņcis programa (apsavārta 4086 reizis)
    saprge (62.85.62.117) -- Pīktdiņ, 2004 gods oktebra (leita) mieneša 1 dīnys 18 stuņdēs 24 mynotūs
    • http://www.angelsembrace.com (apsavārta 1038 reizis)
     louis vuitton outlet (142.4.113.57) -- Svātdiņ, 2013 gods seņtebra (rudiņa) mieneša 1 dīnys 19 stuņdēs 6 mynotūs

 

Nūsyuteit atsaceišonu

Vuords, pavuorde:
E-posts adress:
Tema:
Viests:

 

Apsavērt neits | Nūsyuteit atsaceišonu | Saroksts | Pyrmuokejuo viests | Cyta viests
Dūmu meits/viestu eile vasals dora iz WebBBS 2.25 i Majordomo 1.94.4.
Kūpāsalaids, piļneiguojs i latgaliskuojs © 2000 Aņss Ataols Bierzeņš        Myusu E-posta adress: latgola@latgola.lv